Lãi vỏn vẹn 30 tỷ đồng, Cao su Bà Rịa mới chỉ hoàn thành được 2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế

Trong quý 2/2023 Cao su Bà Rịa ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 59% khi chỉ đạt 30 tỷ đồng...
Lãi vỏn vẹn 30 tỷ đồng, Cao su Bà Rịa mới chỉ hoàn thành được 2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế

Mới đây, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (mã chứng khoán: BRR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với kết quả doanh thu giảm đáng kể.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh đạt 60 tỷ giảm nhẹ 4%, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ giảm 59% và lợi nhuận sau thuế giảm 58% so với quý 2/2022.

Được biết, trong quý này lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh xuống còn 18 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác và thu nhập khác cũng đều giảm 65% so với quý 2/2022. Đồng thời giá vốn hàng hóa, chi phí tài chính tăng dẫn đến doanh thu giảm mạnh.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2023, Cao su Bà Rịa đạt doanh thu 101 tỷ đồng, giảm đến 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, giảm lần lượt là 60% và 59%.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của BRR là 1.528 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả là 212 tỷ đồng, giảm 9% so với số đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 198 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm hơn 13 tỷ đồng.

Năm 2023, Cao su Bà Rịa đặt mục tiêu doanh thu đạt 529,3 tỷ đồng doanh, trong đó thu đền bù thu hồi đất dự án nông nghiệp ứng dụng công cao xã Xuân Sơn là 55,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ là 145,4 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận thu hồi đất 35,5 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành được 19% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

 Cao su Bà Rịa
Tình hình biến động giá cổ phiếu BRR trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 20/7, giá cổ phiếu BRR của Cao Su Bà Rịa đang dao động quanh mức 19.100 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 2.227 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm