Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng

Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra, theo dõi, đến nay nhiều sở, ngành và địa phương vẫn chưa triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng sau quy hoạch chưa đạt hiệu quả, tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép, sai quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tự xây dựng đường giao thông trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền trái quy định.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe, quảng cáo, rao vặt tùy tiện, làm mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông; các địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Do đó, để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ và chỉnh trang đô thị trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc các trường hợp hiến đất làm đường giao thông phục vụ mục đích phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ xử lý trách nhiệm đối với các địa phương không, chậm triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng
Quảng cáo

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm).

Đồng thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với các địa phương không, chậm triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022. 

Riêng, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo Công an huyện, thành phố cử lực lượng tham gia, phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức giải toả hoặc cưỡng chế giải toả công trình vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng đô thị đến mức phải xử lý theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2022. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị, nâng cao ý thức của người dân về trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn. 

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quy hoạch đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (đặc biệt là xã, phường, thị trấn). 

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng các công trình trên đất không được phép xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai giấy phép được cấp tại địa phương; các tổ chức, cá nhân môi giới xây dựng các công trình không phép, sai phép trên địa bàn để nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an để có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật. 

“Hàng năm, tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trên địa bàn; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý có hành vi vi phạm hoặc buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm”, UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đó là nội dung tại văn bản số 89/2023/CV- HoREA góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM” của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA)…

Thứ ba, 30/05/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia