Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cần xóa bỏ tư duy “không buôn gì lãi bằng buôn đất”

Thị trường bất động sản lên xuống, luôn rình rập yếu tố rủi ro, nếu chính sách của nhà nước không điều tiết kịp thời, không có giải pháp hữu hiệu có thể ảnh hưởng gây khủng hoảng tài chính, cao hơn nữa là khủng hoảng kinh tế....
Luật Kinh doanh bất động sản
Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam)

Nhận định trên được đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) nêu lên trong phiên thảo luận Hội trường góp ý về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, đại biểu Trần Văn Khải cho rằng chính sách của Nhà nước đối với thị trường bất động sản rất quan trọng nhưng hiện nay chúng ta chưa điều tiết được thị trường này. Do đó, đại biểu mong muốn việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản lần này cần xóa bỏ được tư duy “không buôn gì lãi bằng buôn đất”.

Đồng thời, ông Khải đề nghị ban soạn thảo đầu tư nhiều hơn vào Điều 8 của dự thảo luật, xây dựng dày dặn hơn, để thể chế hóa đầy đủ hơn chủ trương của Đảng cũng như thực tiễn đặt ra. Để đảm bảo chính sách của Nhà nước cần có 4 yếu tố là tính ổn định của chính sách; tạo được sự thuận lợi thông thoáng, động lực sau khi sửa đổi các nhà đầu tư có thể đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này; phải điều tiết lại phân khúc nhà ở; phải quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, ứng phó kịp thời chủ động với tình trạng nóng lạnh của thị trường.

Đại biểu cho rằng, các mục tại Điều 8 của dự thảo luật còn chung chung, cần có chính sách cụ thể để khuyến khích, đồng thời kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ thuế…

Nghiên cứu dự thảo Luật lần này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) cho rằng, còn một số hạn chế và cần tiếp tục hoàn thiện Điều 10 và Điều 59 dự thảo Luật. Về điều kiện để tổ chức được kinh doanh bất động sản, hiện không thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự, vừa không thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Dẫn đến tình trạng bỏ sót nhiều tổ chức tuy không đủ điều kiện, nhưng vẫn được kinh doanh bất động sản như tổ chức đang bị cấm kinh doanh hoặc đang bị cấm huy động vốn và tổ chức đang bị tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật về điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản như sau: “Không trong thời gian đang bị cấm kinh doanh, đang bị cấm huy động vốn hoặc đang bị tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn”.

Luật Kinh doanh bất động sản
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội)

Ngoài ra, ông Hà đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 10 điều kiện cấm đối với cá nhân bán chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính và với chính khoản 1 Điều 10.

Đối với Điều 59,  đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà nêu rõ ,quy định về điều kiện của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản còn có hạn chế, đã để lọt 2 nhóm đối tượng bị cấm quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Cụ thể, là những người đang chấp hành án phạt về tội phạm trong hoạt động hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; và nhóm những người đang bị tạm giữ chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc đang bị tước chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn về hành vi vi phạm trong hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Để khắc phục hạn chế của dự thảo, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà tách khoản 2 Điều 59 dự thảo Luật thành hai khoản, trong đó, một khoản quy định về năng lực hành vi dân sự, một khoản quy định về trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, bổ sung và viết lại Điều 59 dự thảo Luật theo hướng có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và chứng chỉ hành nghề; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án về tội phạm trong hoạt động hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; không đang bị tạm giữ chứng chỉ hoặc tước chứng chỉ.

Có thể bạn quan tâm