Một công ty chứng khoán bị phạt 585 triệu đồng do loạt sai phạm về phát hành trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty chứng khoán 585 triệu đồng, do các vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
chứng khoán HD

Theo đó, chứng khoán này bị phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không đảm bảo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện.

Năm 2021, công ty thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ cho đối tượng mua trái phiếu là Công ty TNHH Đầu tư H và Q, tuy nhiên hồ sơ phát hành chưa có đầy đủ tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư H và Q.

Tiếp đó, công ty bị phạt tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

6 hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 do công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn cho 6 tổ chức phát hành gồm Công ty Cổ phần VKC Holdings, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kiên Trung và Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village thiếu thông tin, tài liệu theo quy định.

Ngoài ra, công ty chứng khoán bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021. Báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước không đúng thời hạn về tình hình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo quý 3/2021; báo cáo năm 2021 và báo cáo quý 1/2022. 

Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về tình hình cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp gồm báo cáo quý 1/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, kết quả giao dịch trái phiếu; báo cáo quý 2/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và kết quả giao dịch trái phiếu; báo cáo quý 4/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và kết quả giao dịch trái phiếu;

Báo cáo năm 2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký; báo cáo quý 3/2022 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và kết quả giao dịch trái phiếu.

Tổng số tiền phạt đối với công ty chứng khoán này lên đến 585 triệu đồng.

Được biết, công ty chứng khoán này trụ sở tại TP.HCM, có vốn điều lệ là 1.023 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, tổng tài sản của công ty chứng khoán là 4.289 tỷ đồng, doanh thu hoạt động là 1.572 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 453,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 360 tỷ đồng. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 863,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 415 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2022.

Có thể bạn quan tâm