Nam Long (NLG): Lợi nhuận năm 2022 sụt giảm mạnh

Cả năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) thu về 4.339 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long vừa công bố BCTC quý IV và luỹ kế cả năm 2022.

Trong đó, quý IV, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.629 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nhưng lãi gộp chỉ đạt 814 tỷ đồng – giảm 47% so với quý 4/2021.

Quảng cáo

Trong kỳ, Nam Long thu về gần 307 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp 5,5 lần cùng kỳ, hoạt động liên doanh liên kết có lãi 22 tỷ đồng thay vì lỗ 3,7 tỷ đồng như cùng kỳ 2021. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 51% và 10,4% so với cùng kỳ, hoạt động khác lãi 16 tỷ đồng. Đây là những lực đỡ quan trọng giúp Nam Long lãi sau thuế đạt gần 590 tỷ đồng, chỉ giảm 23% so với quý 4/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, Nam Long thu về 4.339 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Gánh nặng chi phí và hụt nguồn lãi khác khiến LNST đạt 865,5 tỷ đồng – giảm 41% so với năm 2021 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 556 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2022 chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 94% tổng doanh thu) từ các dự án trọng điểm là Akari và Southgate. Lợi nhuận thuần năm 2022 giảm 41% so với năm 2021 do năm ngoái nhóm công ty ghi nhận lãi từ việc mua công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Năm 2022, thị trường tài chính quốc tế nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nói riêng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Thứ tư, 25/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia