Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 4/6

Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 4/6

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 4/6 về các doanh nghiệp đã được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán.

YEG: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 4,03 triệu cổ phiếu YEG sở hữu, tỷ lệ 12,89% trong ngày 01/6 theo phương thức thỏa thuận. Liên quan đến YEG, Tập đoàn này vừa có thông báo về danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và không có tên ông Tống.

NKG: Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Nam Kim (NKG – HOSE) đã mua vào 3 triệu cổ phiếu NKG từ ngày 23/5 đến 01/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang đã nâng sở hữu tại NKG lên hơn 31,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,2%.

HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 4,93 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng.

APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG (APG – HOSE) chỉ mua được hơn 1,09 triệu cổ phiếu APG trong tổng số 3 triệu cổ phiếu APG đăng ký mua từ ngày 29/4 đến 29/5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hưng đã nâng sở hữu tại APG lên hơn 24,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,44%.

DGC: Ông Đào Hữu Tú, bố vợ của ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) đã bán ra 3 triệu cổ phiếu DGC từ ngày 31/5 đến 02/6 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Tú đã giảm sở hữu tại DGC xuống còn hơn 342.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,2%.

BWE: Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu BWE từ ngày 17/5 đến 1/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thiền đã nâng sở hữu tại BWE lên hơn 8,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,38%.

PTB: Bà Lê Thị Kim Sang, vợ ông Lê Văn Thảo – Tổng giám đốc CTCP Phú Tài (PTB – HOSE) đã bán ra 150.000 cổ phiếu PTB từ ngày 10/5 đến 02/6 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Sang đã giảm sở hữu tại PTB xuống còn hơn 587.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,86%.

VSI: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (VSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

NTH: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2021 của CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2022.

HVT: CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT – HNX) thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/6/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 06/7/2022.

TTL: CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG, cổ đông của Tổng CTCP Thăng Long (TTL – HNX) đã mua vào hơn 3,35 triệu cổ phiếu TTL trong ngày 30/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TTL lên hơn 4,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,5%.

MAC: Bà Nguyễn Thị Thu Ngà, cổ đông lớn của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX) đã mua vào hơn 387.000 cổ phiếu MAC trong ngày 30/5. Qua đó, nâng sở hữu tại MAC lên hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,96%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 7/7 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm, 07/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia