Nông nghiệp BAF đạt lợi nhuận gộp 215,6 tỷ đồng trong quý III/2022

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022, với lợi nhuận gộp tăng gấp 3 lần lên 215,6 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của Nông nghiệp BAF đạt 1.920 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ. Nhưng giá vốn giảm rất mạnh, lợi nhuận gộp theo đó tăng gấp 3 lần lên 215,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2022 của Nông nghiệp BAF là 158 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày Nông nghiệp BAF "bỏ túi" 1,75 tỷ đồng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nông nghiệp BAF đạt 4.890 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, Nông nghiệp BAF đã thực hiện được 82% chỉ tiêu doanh thu và 71,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Nông nghiệp BAF
Tính đến ngày 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của Nông nghiệp BAF ở mức 5.119,2 tỷ đồng, giảm 6,2% so với thời điểm đầu năm

Nông nghiệp BAF cho biết, 9 tháng qua, sản lượng và doanh thu tăng do cơ cấu đàn dần đi vào ổn định, các trại mới đã đi vào vận hành. Cùng với đó, giá heo hơi trung bình quý III tăng 21% so với năm trước, tác động làm chỉ số kinh doanh tăng.

Theo chiến lược đã đề ra, mảng kinh doanh chăn nuôi heo theo mô hình khép kín vẫn sẽ là mảng chiến lược của Nông nghiệp BAF, chỉ số quý 3 vừa qua đã cho thấy chiến lược này đúng đắn. Nông nghiệp BAF sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để mở rộng nhanh theo lộ trình đến năm 2030.

Tính đến ngày 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của Nông nghiệp BAF ở mức 5.119,2 tỷ đồng, giảm 6,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 13,5% lên 330,2 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa về 1.443,9 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 38,3% lên 1.504,8 tỷ đồng...

Mới đây, BAF cũng đã ra mắt thịt thương hiệu Heo ăn chay cùng thời điểm bầu Đức cũng vừa tung dòng thịt Bapi – Heo ăn chuối.

Theo ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT BAF, công ty chọn thời điểm này để ra mắt heo ăn chay vì trước đó công ty chưa tối ưu được chi phí nuôi và công thức cám chay. Đồng thời, việc cho ra mắt "Heo ăn chay" vào thời điểm này hoàn toàn không phải vì HAGL đã tung sản phẩm heo ăn chuối đã gây được sự chú ý trước đó.

Có thể bạn quan tâm