PETEC đem đất vàng tại Hải Phòng bán đấu giá để bổ sung vốn

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng ra thông báo đang phối hợp với Tổng công ty PETEC tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 298, Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Nhà hàng Tre Vàng).

Theo đó, đất mà Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) muốn bán đấu có giá khởi điểm là 77,219 tỷ đồng và tiền đặt trước là 15 tỷ đồng. Theo đó, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá đất theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Trung tâm đấu giá cho biết, thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đất giá từ ngày 31/3 đến ngày 14/4/2023 và uộc đấu giá được tổ chức vào ngày 17/4/2023.

đấu-giá-đất
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư là đơn vị chuyên kinh doanh xăng dầu, dịch vụ kho xăng dầu, với số vốn điều lệ là 2.600 tỷ đồng

Được biết, ngày 12/10/1989, Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương (nay là Bộ Công Thương) quyết định thành lập Công ty Nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật Dầu khí (PETECHIM) - tiền thân của Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Ngày 12/02/2010, Bộ Công Thương chuyển công ty về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Một tháng sau, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra quyết định tiếp nhận Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) từ Bộ Công Thương về làm đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đến tháng 11/2010, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt chuyển công ty thành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Tổng Công ty PETEC).

Tổng Công ty PETEC là đơn vị chuyên kinh doanh xăng dầu, dịch vụ kho xăng dầu, với số vốn điều lệ là 2.600 tỷ đồng. Công ty có địa chỉ tại 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, ông Nguyễn Tuấn Tú đang là Chủ tịch HĐQT.

Tại Báo cáo thường niên số 698/BC-PTC ngày 6/3/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty PETEC đã thông qua chủ trương chuyển nhượng/thanh lý tài sản nhà đất tại số 298, Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để tạo nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

Có thể bạn quan tâm