Quảng Nam mời đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng hơn 1.400 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư cho Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò Đình có tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng đang được tỉnh Quảng Nam tìm kiếm nhà đầu tư.
Quảng Nam mời đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng hơn 1.400 tỷ đồng

Ngày 19/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết đã thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò Đình.

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò Đình có mục tiêu tạo sản phẩm du lịch đặc sắc kết hợp hài hòa giữa công trình dự án với thiên nhiên vùng sông nước và giá trị văn hóa bản địa; góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, tôn tạo những nét đẹp bình yên của làng quê ven sông Thu Bồn; xây dựng sản phẩm nông nghiệp, cây ăn trái có chất lượng cao cho khu vực.

Quy mô dự án khoảng 120,42 ha, thuộc địa bàn các xã Điện Phước, Điện Phong, Điện Minh và phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tổng mức đầu tư cho Khu du lịch này khoảng 1.440 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 1.200 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 240 tỷ đồng. Thời gian, tiến độ đầu tư xây dựng dự án dự kiến 6 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2027.

Theo quyết định Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò Đình, tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh và phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản; tổ chức công bố, đăng tải nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư lên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá đề xuất dự án của các nhà đầu tư theo bộ tiêu chí đã được công bố để lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án là 30 ngày, kể từ ngày nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải. Nhà đầu tư quan tâm  nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

Có thể bạn quan tâm