Tập đoàn Hoà Phát, Thủy điện Đakrông, Đầu tư Rivera, Maroon Bells… nhận án phạt từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Tập đoàn Hòa Phát bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; còn Đầu tư Rivera, Maroon Bells, Thủy điện Đakrông, Lĩnh Phong - C.O.N.I.C bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tập đoàn Hoà Phát, Thủy điện Đakrông, Đầu tư Rivera, Maroon Bells… nhận án phạt từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông, Công ty cổ phần Maroon Bells, Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong - C.O.N.I.C và Công ty Cổ phần Đầu tư Rivera.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn Hoà Phát bị phạt tiền 112,5 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể, đến thời điểm tháng 5/2024, công ty có 9 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

hoa-phat-1680162445214210697847-7709.jpeg
Tập đoàn Hoà Phát bị xử phạt do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Cùng với đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông số tiền 85 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Thủy điện Đakrông không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020.

Cùng lý do vi phạm "không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật", Công ty cổ phần Xây dựng đầu tư và phát triển Lĩnh Phong - C.O.N.I.C bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng.

1-2546.jpeg
Dự án Conic Riverside do Lĩnh Phong - C.O.N.I.C làm chủ đầu tư

Cụ thể, Lĩnh Phong - C.O.N.I.C không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020 và 6 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2021; Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 6 tháng năm 2023.

Bên cạnh đó, Lĩnh Phong - C.O.N.I.C gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CONIC.2020; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Tương tự, Công ty Cổ phần Maroon Bells cũng bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

pharmacity-1-9330-8631.jpeg
Maroon Bells, công ty mẹ của chuỗi nhà thuốc Pharmacity bị xử phạt

Một doanh nghiệp khác cũng bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin là Công ty Cổ phần Đầu tư Rivera.

Theo đó, Đầu tư Rivera không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2020; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022.

Bên cạnh đó, Đầu tư Rivera gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021.

Với những vi phạm trên, công ty bị xử phạt với số tiền phạt là 85 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm