Toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2024 qua các con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ktxh-thang-4-nam-2024-4320.jpg

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, mặc dù lạm phát trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng 2,81% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng về cơ bản nền kinh tế - xã hội của Việt Nam vẫn có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2024 tăng 2% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 nhờ sự đóng góp tích cực của ngành du lịch.

tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-trong-thang-4-nam-2024-9478.jpg

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,3%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 49,3%.

tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-trong-4-thang-dau-nam-2024-9830.jpg

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4/2024 ước đạt 522,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,9%; may mặc tăng 12,7%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 19,1%; du lịch lữ hành tăng 57,6%.

chi-so-cpi-cua-viet-nam-thang-4-nam-2024-9883.jpg

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.062,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 13,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,3%.

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Trong tháng, cả nước có hơn 15,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 175,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95 nghìn lao động, tăng 8,4% về số doanh nghiệp, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3/2024. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 4,1% về số doanh nghiệp, tăng 13,7% về số vốn đăng ký và giảm 20,2% về số lao động.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-4-thang-dau-nam-2024-7156.jpg

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 42,9% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cả nước còn có 8.307 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 175,1% so với tháng trước và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 51,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 508 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 353,8 nghìn lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 9,3% về vốn đăng ký và tăng 6,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả 533,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14.143 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2024 là 1.041,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, còn có hơn 29,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong bốn tháng đầu năm 2024 lên 81,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân một tháng có 20,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

CÁN CÂN XUẤT - NHẬP KHẨU

Cũng trong tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,2 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu tăng 15%; nhập khẩu tăng 15,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

kinh-ngach-xuat-khau-mot-so-mat-hang-4-thang-dau-nam-2024-4552.jpg

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2024 ước đạt 30,94 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,73 tỷ USD, giảm 6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,21 tỷ USD, giảm 8,9%.

So với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng tăng 10,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 10,1%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 123,64 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 21%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 90,02 tỷ USD, tăng 12,9%, chiếm 72,8%.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,8%).

Về nhập khẩu:

kim-ngach-nhap-khau-mot-so-mat-hang-4-thang-dau-nam-2024-1297.jpg

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2024 ước đạt 30,26 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,21 tỷ USD, giảm 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,05 tỷ USD, giảm 1,4%.

So với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng tăng 19,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 24,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,5%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 115,24 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,86 tỷ USD, tăng 19,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 73,38 tỷ USD, tăng 13,1%.

Trong 4 tháng đầu năm 2024 có 20 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 78,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 39,4%).

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

chi-so-san-xuat-cong-nghiep-cua-viet-nam-trong-4-thang-dau-nam-2024-9981.jpg

Sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành trong tháng ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

mot-so-san-pham-cong-nghiep-tang-cao-trong-4-thang-dau-nam-2024-6977.jpg

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2024 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái; sản xuất và phân phối điện tăng 11,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%; riêng ngành khai khoáng giảm 6,8%.

mot-so-san-pham-cong-nghiep-giam-trong-4-thang-dau-nam-2024-4927.jpg

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ giảm 2,5%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 6,3% (cùng kỳ giảm 2,9%), đóng góp 5,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,3% (cùng kỳ giảm 0,2%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3% (cùng kỳ tăng 6,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 4,6% (cùng kỳ giảm 3,7%), làm giảm 0,7 điểm phần trăm.

THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời chi ngân sách Nhà nước ước tăng 4,4%. Đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Thu ngân sách Nhà nước:

thu-ngan-sach-nha-nuoc-4-thang-dau-nam-2024-9657.jpg

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2024 ước đạt 175,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có các khoản thu chính:

- Thu nội địa tháng 4/2024 ước đạt 149,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 629,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu từ dầu thô tháng 4/2024 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2024 ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 82,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm và giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Chi ngân sách Nhà nước:

chi-ngan-sach-nha-nuoc-4-thang-dau-nam-2024-6691.jpg

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4/2024 ước đạt 138,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 522,2 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 366 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái; chi đầu tư phát triển đạt 115,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% và tăng 4,8%; chi trả nợ lãi 39,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,7% và tăng 17,4%.

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA

Hoạt động vận tải trong tháng 4 năm 2024 diễn ra sôi động nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và tiêu dùng của nhân dân trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

So với cùng kỳ năm 2023, vận tải hành khách trong tháng tăng 8,2% về vận chuyển và tăng 16,8% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 11,5% về vận chuyển và tăng 2,1% về luân chuyển. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, vận chuyển hành khách tăng 8,4% và luân chuyển tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023; vận chuyển hàng hóa tăng 12,7% và luân chuyển tăng 7,6%.

tinh-hinh-van-tai-hang-hoa-trong-4-thang-dau-nam-2024-8805.jpg

Vận tải hành khách trong tháng ước đạt 403,2 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,3% và luân chuyển 22,8 tỷ lượt khách/km, tăng 3,1% so với tháng trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ nên nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 1.602,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023 và luân chuyển đạt 89,7 tỷ lượt khách/km, tăng 12,7%.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 1.596,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023 và 71,4 tỷ lượt khách/km luân chuyển, tăng 8,3%; vận tải ngoài nước ước đạt 5,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 26,4% và 18,3 tỷ lượt khách/km luân chuyển, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, vận tải hàng hóa trong tháng ước đạt 210,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,3% và luân chuyển 39,6 tỷ tấn/km, tăng 0,7% so với tháng trước do hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân trong các kỳ nghỉ lễ tăng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, vận tải hàng hóa ước đạt 831 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023 và luân chuyển 166,8 tỷ tấn/km, tăng 7,6%.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 815,5 triệu tấn vận chuyển, tăng 12,8% và 102,2 tỷ tấn/km luân chuyển, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái; vận tải ngoài nước ước đạt 15,4 triệu tấn vận chuyển, tăng 5,3% và 64,6 tỷ tấn/km luân chuyển, tăng 14,8%.

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM

Với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng nên lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2023.

khach-quoc-te-den-viet-nam-4-thang-dau-nam-2024-phan-theo-vi-tri-dia-ly-1235.jpg

Trong tháng, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt người, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch Covid-19.

khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-4-thang-dau-nam-2024-phan-theo-phuong-tien-den-5048.jpg

Trong tổng số gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 5,2 triệu lượt người, chiếm 83,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm 2023; bằng đường bộ đạt 856,9 nghìn lượt người, chiếm 13,8% và gấp 2,3 lần; bằng đường biển đạt 151,5 nghìn lượt người, chiếm 2,5% và gấp 3,4 lần.

VỐN FDI ĐĂNG KÝ CẤP MỚI

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 4 năm 2024 được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 20,1% kế hoạch năm, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

quoc-gia-va-vung-lanh-tho-co-du-an-duoc-cap-phep-moi-tai-viet-nam-trong-4-thang-dau-nam-2024-7193.jpg

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt gần 44 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 8,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; vốn địa phương quản lý 35,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 142,8 nghìn tỷ đồng, bằng 20,1% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ bằng 18,4% và tăng 5,5%).

Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam của 4 tháng đầu năm 2024, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,59 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 898,6 triệu USD, chiếm 12,6%; Nhật Bản 814,1 triệu USD, chiếm 11,4%; Trung Quốc 740,2 triệu USD, chiếm 10,4%; Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 10,3%; Đài Loan (TQ) 512,3 triệu USD, chiếm 7,2%.

dia-phuong-thu-hut-von-fdi-dang-ky-cap-moi-trong-4-thang-dau-nam-2024-3413.jpg

7 địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI đăng ký cấp mới là Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên và Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm