Vạn Phát Hưng thoái sạch vốn tại Xây dựng Thuận Hưng, lỗ 5,6 tỷ trong quý 1/2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) vừa thông báo về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng...
Vạn Phát Hưng

Cụ thể, Vạn Phát Hưng quyết định nhượng 1,6 triệu cổ phiếu tương đương 40% vốn điều lệ của Xây dựng Thuận Hưng. Tổng giá trị chuyển nhượng là 35 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

Như vậy sau khi thoái vốn, Vạn Phát Hưng không còn là cổ đông của Xây dựng Thuận Hưng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Vạn Phát Hưng ghi nhận doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lỗ 5,6 tỷ đồng, trong khi đó quý 1/2022 lãi 4,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo thuyết minh, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 4,1 tỷ đồng, giảm đến 85% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí tài chính là gánh nặng lớn của doanh nghiệp khi ghi nhận con số gấp đôi cùng kỳ, đạt 14,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay phải trả (14,15 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Vạn Phát Hưng giảm xuống còn 2.221 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 1.182 tỷ đồng, chiếm đến 53% tổng tài sản. Nợ phải trả là 1.204 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Về mục tiêu kinh doanh, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông của Vạn Phát Hưng đã thông qua kế hoạch doanh thu bao gồm cả hoạt động tài chính đạt 244,1 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với kết quả năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng gấp 3,4 lần, ước đạt 69,2 tỷ đồng.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, Vạn Phát Hưng dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2023 bằng tiền mặt. Tổng số tiền dự kiến dành để chi trả cổ tức là 57,2 tỷ đồng.

Chia sẻ thêm về việc điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2022 từ 7% xuống còn 5%, ông Ngô Thanh Xuân, Tổng giám đốc Vạn Phát Hưng cho biết do kết quả kinh doanh không đạt được kế hoạch đề ra nên Hội đồng quản trị quyết định không nhận thù lao và không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho nhân viên, dành phần lớn nguồn lợi sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 để chia cổ tức cho các cổ đông.

Vạn Phát Hưng là một tên tuổi, nổi danh trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM những năm 2010. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, công ty này liên tục vướng vào những sai phạm, trong đó nổi bật nhất là những vi phạm liên quan đến Khu dân cư Nhơn Đức.

Những sai phạm tại Khu dân cư Nhơn Đức khiến Vạn Phát Hưng bị phạt 300 triệu đồng và bị đình chỉ kinh doanh bất động sản trong 1 năm, kể từ ngày 2/6/2021. Cụ thể, Vạn Phát Hưng bán sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Dự án có quy mô 40 ha, gồm khu dân cư 9,3 ha và 2 trường đại học, được chấp thuận đầu tư năm 2015 nhưng hiện chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng cũng như chưa quyết toán đầu tư.

Ngoài xử phạt, Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu xác định nguyên nhân, trách nhiệm trong việc công ty Vạn Phát Hưng chậm nộp tiền sử dụng đất, các sở ngành liên quan xác định lại phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, tính thuế giá trị gia tăng và kiểm tra số tiền 658 tỷ đồng doanh nghiệp đã nhận từ 2 trường đại học.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, do bị đình chỉ kinh doanh chính đến tận tháng 6 nên VPH chỉ đạt 161,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2021.

Vạn Phát Hưng
Diễn biến cổ phiếu VPH trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPH đang có mức giá là 6.250 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa chỉ đạt hơn 605 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm