Vật liệu Xây dựng Biên Hòa chuẩn bị chi hơn 46 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023

Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán là 5/2/2024...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB)
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Cụ thể, Vật liệu Xây dựng Biên Hòa dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt. Với tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 5/2/2024. Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của công ty.

Được biết, hiện nay Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đang có hơn 46 triệu cổ phiếu VLB đang lưu hành. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải chi ra hơn 46 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho các cổ đông cho đợt này.

Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Vật liệu Xây dựng Biên Hòa ghi nhận doanh thu đạt 711 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 151 tỷ đồng.

Vật liệu Xây dựng Biên Hòa nhận định tình hình chung và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp đã đưa ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 964 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 130 tỷ đồng. Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 23,25 tỷ đồng nên không chia cổ tức năm 2022.

Như vậy, sau 3 quý đầu năm, so với kế hoạch đã đề ra doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đang dừng ở mức 762 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên mức 146 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-130855-226.png
Tình hình thị giá cổ phiếu VLB

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 17/1 cổ phiếu VLB của Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đang giao dịch ở mức 36.600 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 1.709 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm