Vì sao Novaland huỷ phát hành cổ phiếu để tăng vốn?

Novalan huỷ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ do phương án này không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL), vừa có Nghị quyết thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 14/11 để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Lý do Novaland huỷ phát hành cổ phiếu để tăng vốn là gì? Theo Novaland, HĐQT công ty sẽ không triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu đã được phê duyệt trước đó. Lý do là phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. HĐQT Novaland cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai phương án phát hành tại cuộc họp gần nhất.

Theo phương án được công bố trước đó, Novaland sẽ phát hành thêm hơn 482 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 24,75% với mục đích là tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022. Theo đó, ngày 20/10/2022 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/10.

Tuy nhiên, đến 13/10, Novaland lại thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần với lý do “thay đổi kế hoạch phát hành”.

Ngay sau đó, vào ngày 14/10, công ty lại thông báo sẽ tiếp tục triển khai phát hành 482 triệu cổ phiếu để tăng vốn như kế hoạch. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/11 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11.

Novaland huỷ phát hành cổ phiếu
Novaland huỷ phương án phát hành thêm hơn 482 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Cổ phiếu NVL giảm sàn 2 phiên liên tiếp

Về kết quả kinh doanh của Novaland, 9 tháng đầu năm doanh nghiệp này ghi nhận 7.908 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và hơn 2.054 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.463 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản hơn 259.590 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cuối năm 2021. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt gần 21.168 tỷ đồng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 998,6 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp tiếp tục tăng lên mức 129.636 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới. Khoảng 93% lượng hàng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Đối với hoạt động huy động vốn, tính đến hết quý III, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng gần 27.446 tỷ đồng. Các khoản này được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang diễn biến tiêu cực, mã chứng khoán này đang giảm sàn 2 phiên liên tiếp về mức 59.900 đồng kết phiên 4/11, thấp hơn 34% so với thời điểm đầu năm.

Có thể bạn quan tâm