Vietinbank được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn

Chính phủ đã có chủ trương tăng vốn cho 4 ngân hàng có vốn Nhà nước và Vietinbank sẽ được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018.
Vietinbank được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn

Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của ngân hàng Vietinbank.

Theo ông Lê Minh Hưng, trong 5 năm qua, 4 ngân hàng có vốn Nhà nước  đã đóng góp trên 92.000 tỷ đồng cho ngân sách, trong đó 60.000 tỷ đồng là tiền thuế và 32.000 tỷ đồng chia cổ tức nhưng chưa được tăng vốn lần nào. 

Do đó, Chính phủ đã có chủ trương tăng vốn cho các ngân hàng này và Vietinbank sẽ được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018. Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện sửa đổi Nghị định để báo cáo Chính phủ tăng vốn. Vietinbank cũng cần báo cáo Bộ Tài chính để có kế hoạch tăng vốn 2019 và 2020, dựa trên đánh giá tăng trưởng và kết quả kinh doanh. 

Điểm thuận lợi nữa là theo quy định mới của Thông tư 33/2019/TT-NHNN, các ngân hàng trên 50% vốn nhà nước được chủ động phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2 mà không phải xin phép NHNN.

Về kết quả kinh doanh năm 2019 của Vietinbank, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ cho biết, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt được ở mức cao. 

Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018; tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. 

Đáng chú ý, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11.500 tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018. 

Theo VietinBank, tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (CIR) được kiểm soát ở mức 37%, thấp hơn nhiều năm 2018. Ngân hàng cũng cho biết đang đẩy mạnh trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu. Dự phòng rủi ro của ngân hàng năm 2019 tăng mạnh so với năm trước, VietinBank cũng đã trích dự phòng hơn 54% mệnh giá trái phiếu VAMC sau 1 năm bán nợ cho VAMC. 

Trước đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 2-5%; dư nợ tín dụng tăng 6-7%; nguồn vốn huy động tăng 10- 12%.

Có thể bạn quan tâm