VinaCapital bị UBCK xử phạt 185 triệu đồng

Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Quản lý quỹ VinaCapital bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể, Quản lý quỹ VinaCapital đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Ông Diên Hồng Thọ - nhân viên của Quản lý quỹ VinaCapital, nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trực tiếp thực hiện phân tích đầu tư.

VinaCapital
VinaCapital bị UBCK xử phạt 185 triệu đồng

Quản lý quỹ VinaCapital tiếp tục bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Trong giai đoạn từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên của Quản lý quỹ VinaCapital không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Có thể bạn quan tâm