Chứng khoán

Trong quý 3/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ.

35 giờ trước
Huy động thành công 4.000 tỷ đồng TPCP
65 giờ trước
Ngọc Diệp