Chứng khoán

18 giờ trước

Đây là tính toán của CTCK VNDirect trong báo cáo chiến lược thị trường chứng khoán Việt Nam bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19 bùng phát.