kinh tế Trung Quốc

14:36, 22/05/2020

Trung Quốc đã từ chối thiết lập mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 và cam kết đẩy mạnh chi tiêu tài trợ để hỗ trợ nền kinh tế.