trái phiếu doanh nghiệp

08:32, 05/11/2020

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 4/11 đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm.