385 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Chương trình IR Awards 2022 vừa công bố kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán của tất cả doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong năm 2022.
Tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có chuyển biến rất tích cực nhưng vẫn còn thấp, chỉ khoảng hơn 50%
Tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có chuyển biến rất tích cực nhưng vẫn còn thấp, chỉ khoảng hơn 50%

Khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2022 nhằm vinh danh những doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.

Khảo sát được thực hiện đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát.

Kết quả cho thấy có 385/736 đơn vị, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp được khảo sát đạt chuẩn công bố thông tin. So với năm 2021, số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin giảm 4 doanh nghiệp (từ 389 doanh nghiệp xuống 385 doanh nghiệp), tương ứng tỷ lệ đạt chuẩn giảm từ mức 54% xuống mức 52%.

Theo đánh giá của ban tổ chức IR Awards 2022, tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có chuyển biến rất tích cực qua 12 kỳ khảo sát. Từ mức chỉ 3% đạt chuẩn năm 2011 thì nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 52%.

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT của doanh nghiệp và sự gia tăng tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhóm Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tốt nhất với 47/74 doanh nghiệp (tương ứng tỷ lệ gần 64%). Kế tiếp là nhóm Mid Cap có 122/229 doanh nghiệp (hơn 53%) và nhóm Small & Micro Cap gồm 216/433 doanh nghiệp (gần 50%).

Ngân hàng là ngành có hoạt động công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2022. Cụ thể, ngành này có 13/19 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2022, tương đương tỷ lệ 68%.

IR Awards là Chương trình bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FILI đồng tổ chức. Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính trong và ngoài nước.

IR Awards 2022 bao gồm hai vòng: (1).Khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, (2).Mở Bình chọn IR đại chúng & Đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm