ACB dự kiến phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

ACB dự kiến phát hành hơn 675,48 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức. Tỉ lệ thực hiện là 25%, có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ACB sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2021.
ACB dự kiến phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Theo đó, ACB sẽ phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 25%, cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận có thể sử dụng chia tức năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 3/6 tới đây.

Sau khi hoàn thành việc phát hành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 27.019 tỷ đồng lên 33.774 tỷ đồng.

Ngân hàng này đã có 6 năm liên tiếp trả cổ tức bằng cổ phiếu, từ năm 2015 đến nay. Vốn điều lệ của ACB cũng đã tăng gấp gần 2,9 lần từ mức 9.376 tỷ đồng (cuối năm 2015) lên mức 27.019 tỷ đồng như hiện nay.

Về tình hình kinh doanh, thu nhập lãi thuần quý I/2022 của ACB đạt hơn 5.440 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Các hoạt động ngoài lãi như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận tăng trưởng lần lượt 18% và 55%, tương ứng đạt 739 tỷ đồng và 303 tỷ đồng.

ACB không phải trích lập dự phòng một khoán lớn như trong quý I/2021 (hơn 605 tỷ đồng) mà được hoàn nhập 2,84 tỷ đồng.

Chốt quý, ACB báo lãi trước thuế 4.114 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 33%.

Tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 31/3/2022 là hơn 528.636 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền của khách hàng đạt hơn 386.050 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 379.982 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó tổng nợ xấu tăng 11% lên mức 3.119 tỷ đồng, đặc biệt nợ nhóm 5 tăng vọt 40% lên hơn 1.933 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 0,83% (cuối năm 2021) về 0,78%, chủ yếu do nợ dưới tiêu chuẩn đã giảm mạnh 49% về 273 tỷ đồng.

Năm 2022, ACB lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 15.018 tỷ đồng trong năm nay, tăng trưởng 25% so với thực hiện năm trước. Như vậy ngân hàng đã hoàn thành 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cổ phiếu ACB đóng cửa phiên 25/5 ở mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 80.600 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm