Bình Định tìm chủ đầu tư cho 250 dự án nhà ở trong năm 2023

UBND tỉnh Bình Định dự kiến kêu gọi, triển khai đầu tư 250 dự án để thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại…

Theo kế hoạch của tỉnh Bình Định, 250 dự án tương đương khoảng hơn 3.252ha, 107.416 căn hộ hoặc nhà với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 15.180.000m2. Trong đó, có 181 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư; 13 dự án nhà ở xã hội và 56 dự án nhà ở tái định cư.

Đối với nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, tỉnh Bình Định dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 107.416 căn hộ. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 78.166 căn; nhà chung cư khoảng 29.250 căn. Riêng nhà ở xã hội dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 6.229 căn, với diện tích sàn xây dựng khoảng 569.200m2; trong đó, diện tích để cho thuê khoảng 113.840m2.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội theo dự án có vị trí, quy mô gắn với khu vực tập trung nhiều đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội, đảm bảo công bằng và tăng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ và các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Quảng cáo
Bình Định
Năm 2023, toàn tỉnh Bình Định phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 9m2/người.

Đồng thời đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tỉnh đặt ra kế hoạch chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 27,6m²/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 28,8m2/người, khu vực nông thôn đạt 26,8m2/người. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 9m2/người.

Như vậy, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 được duyệt.

Tỉnh Bình Định muốn chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau. Đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở gồm 23 lô đất tại khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão và 2 lô đất tại khu Đồng Chão, xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên.

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia