Cảng Đồng Nai (PDN) chốt ngày trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt

Kết quả kinh doanh bán niên khả quan, Cảng Đồng Nai chi trả cổ tức đợt 1/2023...

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán: PDN)
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán: PDN)

Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán: PDN) sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 01 cổ phiếu được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/10. Thời gian thanh toán từ ngày 15/11. Như vậy, với hơn 37 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Đồng Nai sẽ chi gần 45 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

So với cùng đợt năm 2022, Cảng Đồng Nai đã giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 20% xuống 12% (giảm 8%) trong khi số tiền chi trả cổ tức lại tăng 8 tỷ đồng do thời điểm trả cổ tức đợt 1/2022 chỉ có khoảng 18,5 triệu cổ phiếu PDN đang lưu hành. Với tỷ lệ 20% tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu, Cảng Đồng Nai đã chi khoảng 37 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2022.

Trước đó ngày 30/5, Cảng Đồng Nai đã thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ 30% tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 3/7.

Ngoài chi trả cổ tức, Cảng Đồng Nai cũng phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với tỉ lệ 1:1 tức với mỗi cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu PDN lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu đạt hơn 37 triệu cổ phiếu.

Về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đạt mức 532 tỷ đồng gần như đi ngang so với doanh thu cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu về hoạt động tài chính đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 46,7% so với nửa đầu 2022.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác lại giảm, do đó lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 6,6%, đạt mức 134 tỷ đồng.

Tài sản của công ty ở ngày 30/6 đạt mức 1.328 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 444 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, tương đương 77%.

Với kết quả kinh doanh bán niên 2023, Cảng Đồng Nai đã đạt 54% kế hoạch về Doanh thu ( 990 tỷ đồng) và 62% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế ( 216 tỷ đồng)

5 10 23 PDN stock.jpg
Thị giá cổ phiếu PDN gần đây

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 5/10, cổ phiếu PDN điều chỉnh giảm 1,27% so với phiên trước, xuống 109.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 5 phiên đạt 500 đơn vị. Vốn hoá Cảng Đồng Nai đạt xấp xỉ 4.037 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm