Kiên Giang: Khai thông hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang vừa thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Kiên Giang: Khai thông hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang đã xét Tờ trình số 04/TTr-UBND tỉnh ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương chấm dứt hiệu lực thi hành Công văn số 651 ban hành vào tháng 5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất chủ chương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc theo Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 22/1/2020 của UBND tỉnh. Giao cho UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương nêu trên. Đồng thời tiếp tục thực hiện Công văn số 623-CV/TU, ngày 9/4/2018 cuat Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyên Phú Quốc.

Trước đó, ngày 15/5/2018, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký công văn số 651/UBND-KTCN về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo công văn, trước tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển đổi quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật, lấn, chiếm đất rừng tự ý phân lô, tách thửa, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san lấp trái phép, xây dựng trái phép diễn ra phổ biến là tình trạng đầu cơ gây sốt đất tăng giá đột biến để trục lợi diễn biến khó lường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể phát triển huyện đảo Phú Quốc.

Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai, xây dựng trái phép tại Phú Quốc, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tuy nhiên, việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất và tác động ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Do đó, ngày 16/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, nội dung của quyết định này đã quy định rõ ràng, cụ thể về diện tích, điều kiện tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất…để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình trạng phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp.

Vì vậy, UBND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất chấm dứt hiệu lực công văn 651/UBND-KTCN do đơn vị này ban hành vào ngày 15/5/2018 đã ban hành trước đó sau khi có ý kiến chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm