Cổ phiếu của Địa ốc First Real bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc First Real (Mã chứng khoán FIR) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/6.
Quá 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính, First Real vẫn chưa tổ chức ĐHCĐ
Quá 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính, First Real vẫn chưa tổ chức ĐHCĐ

Theo quyết định của HOSE, cổ phiếu FIR bị đưa vào diện cảnh báo vì chưa tổ chức họp ĐHCĐ quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; căn cứ theo điểm d Khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết (Năm tài chính của FIR được tính từ ngày 1/10 của năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 của năm sau).

Trong quý tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/3/2022, tương ứng với quý 2/2022 theo năm tài chính của FIR), First Real báo cáo doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 94,78 tỷ đồng, tăng mạnh 220% so với mức thực hiện 29,56 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 30,39 tỷ đồng.

Trong quý, FIR ghi nhận tổng tài sản 883,84 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm kết thúc quý liền trước (682,57 tỷ đồng). Trong đó, tài sản ngắn hạn là 755,23 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 128,61 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền đến hết ngày 31/3/2022 là 10,18 tỷ đồng, tức chỉ chiếm hơn 1%. Còn lại, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 432,85 tỷ đồng và hàng tồn kho là 301,65 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 10/6, cổ phiếu FIR chốt giá ở mức 41.300 đồng/cổ phiếu (giảm 3,5% so với phiên trước đó), giá trị vốn hóa đạt hơn 1.842 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm