Cổ phiếu Habeco không được giao dịch ký quỹ

Cổ phiếu Habeco không được giao dịch ký quỹ

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ tại BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2017 của Habeco khiến cổ phiếu BHN lọt vào danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco - Mã: BHN) bị điều chỉnh giảm gần 100 tỷ đồng còn hơn 658 tỷ đồng, chỉ đạt 81% mục tiêu lợi nhuận năm 2017.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều sau kiểm toán nhưng chi phí khác (chủ yếu là chi phí dự phòng phải trả ngân sách) lại tăng đột biến trong từ 50 tỷ lên 124 tỷ đồng. Từ đó kéo theo lợi nhuận sau thuế của Habeco chỉ còn 658 tỷ, thấp hơn so với còn số xoát xét 754 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên nhấn mạnh, Habeco đã điều chỉnh vào số đầu năm trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền gần 1.702 tỷ đồng, giảm nguồn Quỹ đầu tư phát triển hợp nhất lũy kế đến 31/12/2016 của Tổng công ty và các công ty con là 1.611 tỷ đồng và giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu phân phối này chưa được ĐHĐCĐ chính thức thông qua.

Quảng cáo

Trong đó, đáng chú ý ý là việc Habeco ghi nhận tăng thu nhập hoạt động tài chính khoản cổ tức được chia từ CTCP Cồn Rượu Hà Nội (Halico) với giá trị gần 91 tỷ đồng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nhưng công ty kiểm toán không nhận được quyết định của Halico về việc thực hiện theo kiến nghị trên.

Nếu Halico không thực hiện thì các khoản doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của Habeco sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu Habeco đã giảm khoảng 20% từ mức 134.000 đồng/cp xuống còn 115.000 đồng/cp tính đến khoảng 10h40 sáng nay (12/4). Như vậy, trong hơn 3 tháng, giá trị vốn hóa của cổ phiếu Habeco đã giảm khoảng 4.400 tỷ đồng.

Với việc lọt vào danh sách không được ký quỹ, cổ phiếu BHN lại càng khó thu hút được dòng tiền, việc tiếp tục giảm giá là rất có thể xảy ra.

>> Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Habeco, Petrolimex, Vinatex, VnSteel... năm 2018

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang thực hiện kiểm tra để làm rõ các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu.

Thứ năm, 23/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia