Cổ phiếu thứ 3 của “họ FLC” bị hủy niêm yết bắt buộc

Như vậy, sau ROS và FLC, HAI là cổ phiếu thứ 3 trong nhóm cổ phiếu họ FLC bị hủy niêm yết chứng khoán…
cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với gần 182,7 triệu cổ phiếu HAI của Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I sau hàng loạt vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó vào ngày 9/9/2022, cổ phiếu này đã bị HOSE ra quyết định đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin dù đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Đến ngày 3/4/2023, HOSE tiếp tục có văn bản nhắc nhở về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 song đến nay công ty vẫn chưa thực hiện. Hiện các tài liệu chưa được Nông dược H.A.I công bố gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021-2022, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022 và báo cáo thường niên 2021.

Như vậy, HAI tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đình chỉ giao dịch và chưa khắc phục được các lỗi vi phạm trong thời gian vừa qua.

Căn cứ điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết và căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HAI.

Được biết, vào cuối tháng 1/2023 công ty đã có giải trình và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. Theo đó, công ty hiện đang tiếp tục nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Dự kiến, Công ty sẽ phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngay sau khi các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được phát hành. Hội đồng quản trị công ty sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết. Dự kiến cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 4/2023.

Trên cơ sở quyết định của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Nông dược HAI sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và dự kiến phát hành, công bổ thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét trong thời hạn sớm nhất.

Được biết, HAI đã công bố ngày 3/4 là đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng bất thường năm 2023. Thời gian và địa điểm họp công ty sẽ thông báo sau.

Như vậy, sau ROS và FLC, HAI là cổ phiếu thứ 3 trong nhóm cổ phiếu họ FLC bị hủy niêm yết chứng khoán. Các mã còn lại là KLF, AMD, GAB, ART và FLC cũng đang bị đình chỉ giao dịch. Đến thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán không còn một cổ phiếu nào thuộc “họ” FLC được phép giao dịch.

Ở một diễn biến khác, HOSE cũng vừa thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 64,5 triệu cổ phiếu SII của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn-Saigon Water do công ty báo lỗ kiểm toán 3 năm liên tiếp.

Trước đó ngày 14/4/2022, HOSE thông báo chuyển cổ phiếu SII từ diện cảnh báo sang kiểm soát, do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ các năm 2020 - 2021 đều âm.

Tuy nhiên, ngày 29/3/2023, HOSE đã nhận được công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 của công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là âm 88,97 tỷ đồng, căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Có thể bạn quan tâm