Cổ phiếu TNA giảm 69,8%, Chủ tịch Nguyễn Quang Hoà bị bán giải chấp 472.100 cp

Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA - sàn HoSE) báo cáo kết quả bán ra cổ phiếu TNA. Từ ngày 11/1 đến ngày 25/11, cổ phiếu TNA giảm 69,8% từ 20.650 đồng về 6.240 đồng/cp.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam vừa bị bán giải chấp 472.100 cổ phiếu TNA để giảm sở hữu từ 16,02% về còn 15,07% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 21/11 đến 22/11.

Được biết, từ ngày 11/1 đến ngày 25/11, cổ phiếu TNA giảm 69,8% từ 20.650 đồng về 6.240 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, TNA ghi nhận doanh thu đạt 1.755,13 tỷ đồng, tăng 43,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,14 tỷ đồng, tăng 10,81 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 3% về còn 2,9%.

Cổ phiếu TNA
Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.766,99 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Thiên Nam Group đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 6.103,16 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 139,8 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ từ 20%-25%. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 32,05 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 22,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2022, Thiên Nam Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 6.103 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2021, lợi nhuận 140 tỷ đồng, tăng 540% so với năm 2021, và dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ từ 20%-25%.

Có thể bạn quan tâm