Công Nghệ Sao Bắc Đẩu lên kế hoạch doanh thu 980 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2022

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Nghệ Sao Bắc Đẩu, nhiều nội dung quan trọng được thông qua...
Công Nghệ Sao Bắc Đẩu lên kế hoạch doanh thu 980 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2022

Mới đây, Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (mã chứng khoán: SBD) đã trình bày báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, đồng thời cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 SBD ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt 13,71 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 2,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chiếm 10,27 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công Nghệ Sao Bắc Đẩu tại thời điểm cuối năm 2022 ghi nhận ở mức 788,97 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 127,16 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này dự kiến không chia cổ tức 2022 do một số dự án tồn đọng của các năm trước như dự án Đèo Cả, FLC... cần trích lập dự phòng trong năm 2022, nên lợi nhuận của năm 2022 giảm, dòng tiền của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong bối cảnh các ngân hàng, toàn thị trường đang siết chặt tín dụng và tiền tệ.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 980 tỷ tăng 12,5% và lợi nhuận sau thuế 9 tỷ giảm 26% so với năm 2022.

SBD cho biết, do các công nợ dự án tồn đọng của nhiều năm trước, hàng tồn kho, các khoản lỗ cũng như công nợ lớn của doanh nghiệp tích tụ qua nhiều năm và sẽ cần trích lập dự phòng trong năm 2023. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ cố gắng giữ lợi nhuận của năm 2023 ở mức tương đương năm trước, hoặc tăng không đáng kể.

Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Trên thị trường chứng khoán ngày 28/6, cổ phiếu SBD giao dịch quanh mức 7.800 đồng/cổ phiếu

Bên cạnh đó, SBD cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Dự kiến số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là hơn 600 nghìn cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá là hơn 6 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý 1, 2 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của SBD.

Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) được thành lập từ năm 1996 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong ngành công nghệ thông tin cho thị trường Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm