CPI bốn tháng đầu năm 2024 tăng 3,93%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI và tổng mức bán lẻ tăng lần lượt 4,4% và 9% so với cùng kỳ năm trước…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
CPI và tổng mức bán lẻ tháng 4/2024 tăng mạnh
CPI và tổng mức bán lẻ tháng 4/2024 tăng mạnh

Tổng cục Thống kế vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước, so với tháng 12/2023 tăng 1,19% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,4%. Sự gia tăng này nguyên nhân chính là giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Trong mức tăng 0,07% của CPI tháng 4/2024 so với tháng trước có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Cụ thể, nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm giao thông, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch

Còn 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm bưu chính, viễn thông, nhóm giáo dục

Lạm phát cơ bản tháng 4/2024 tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,93%), chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Đối với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2024 tăng 2% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự đóng góp tích cực của ngành du lịch.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,3%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 49,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4/2024 ước đạt 522,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.062,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa bốn tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.594,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 14,9%; may mặc tăng 10,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 0,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 17,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 237,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Còn doanh thu du lịch lữ hành bốn tháng đầu năm 2024 ước đạt 19,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối cùng là doanh thu dịch vụ khác bốn tháng đầu năm 2024 ước đạt 211,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm