Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông lãi 34,4 tỷ đồng trong năm 2023

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.312 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34,4 tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán: VID)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán: VID)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán: VID) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 và lũy kế cả năm 2023.

Cụ thể, trong quý 4/2023, doanh thu của Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đạt 369 tỷ đồng, giảm 20% so với quý cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 22%, xuống ở mức 336 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, trong khi đó doanh thu hoạt động tài chính lại tăng từ 11,7 tỷ đồng lên mức 12,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ.

Trong quý này, doanh nghiệp ghi nhận thêm 770 triệu đồng từ khoản thu nhập khác trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 205 triệu đồng. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 326% so với quý 4/2022.

Lũy kế cả năm 2023, Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ghi nhận doanh thu đạt 1.312 tỷ đồng, giảm nhẹ 5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 42,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 28% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 12%.

Như vậy, kết thúc năm 2023, doanh nghiệp đã hoàn thành được 113% kế hoạch doanh thu. Với lợi nhuận sau thuế đạt 34,4 tỷ đồng, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 70% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đang dừng ở mức 1.250 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên mức 605 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 591 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 14 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2024-01-24-135153-3663.png
Tình hình thị giá cổ phiếu VID trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 24/1 cổ phiếu VID của Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đang giao dịch ở mức 5.680 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 231 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm