DIC Corp lùi thời gian chào bán cổ phiếu, vẫn dồn tiền cho Khu đô thị du lịch Long Tân

DIC Corp điều chỉnh thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ được lùi từ quý 1/2023 sang quý 2 đến quý 3/2023...
DIC Corp lùi thời gian chào bán cổ phiếu, vẫn dồn tiền cho Khu đô thị du lịch Long Tân

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa có nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 234/NQ-HĐQT ngày 6/12/2022.

Theo đó, thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ được lùi từ quý 1/2023 sang quý 2 đến quý 3/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy cấp giấy chứng nhận chào bán. 

Không chỉ thay đổi thời điểm phát hành, phương án sử dụng vốn cũng có sự thay đổi. Mặc dù toàn bộ số tiền 1.500 tỷ đồng huy động được vẫn sẽ được DIC Corp sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, nhưng các cấu phần đã được điều chỉnh.

Trong đó, 1.000 tỷ đồng tỷ đồng là chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng thay vì dự kiến 780 tỷ trước đó; tiền sử dụng đất giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng; chi phí tư vấn 50 tỷ đồng, chi phí xây lắp 250 tỷ đồng và lãi trái phiếu là 220 tỷ đồng được đổi lại thành 300 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây lắp.

Trong trường hợp DIC Corp không chào bán hết cổ phiếu hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp gồm: bổ sung vốn vay từ các tổ chức tín dụng, sử dụng vốn tự có từ nguồn thu các dự án và các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức hồi tháng 4/2022, cổ đông DIC Corp thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, Hội đồng quản trị thay đổi kế hoạch, dự kiến trình cổ đông tại tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 ngày 14/9 phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Song, kế hoạch không thể thực hiện do hội nghị tổ chức bất thành. 

cổ phiếu DIG dừng ở mốc 14.250 đồng,  thấp hơn giá chào bán dự kiến cho cổ đông là 15.000 đồng/cổ phiếu.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu DIG dừng ở mốc 14.250 đồng

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 391 tỷ đồng, giảm 57,24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm đến 72% so với cùng kỳ xuống 110 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp bị thu hẹp còn 28,1% từ mức 43,3% cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ về còn 22 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 12% lên gần 56 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm tuy nhiên DIC Corp lại không còn khoản lợi nhuận khác đột biến đến 786 tỷ đồng như cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng vỏn vẹn gần 3 tỷ đồng, “bốc hơi” 99,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt mức 1.909 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, lần lượt 26% và 84% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên thường niên hồi tháng 4/2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu DIG dừng ở mốc 14.250 đồng, thấp hơn giá chào bán dự kiến cho cổ đông là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm