Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận quý 3 Nhiệt điện Hải Phòng vẫn tăng gần 372% so với cùng kỳ 2022

Giá than giảm, chi phí quản lý giảm, quý 3/2023 Nhiệt Điện Hải Phòng lãi đậm…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023. Dù doanh thu giảm 6% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 191 tỷ đồng, tăng 372% so với cùng kỳ 2022.

Cụ thể, doanh thu quý 3/2023 của Nhiệt điện Hải phòng đạt 2.884 tỷ giảm 6% so với cùng kỳ 2022 (3.069 tỷ đồng) dù sản lượng điện sản xuất lớn hơn 100 triệu kWh. Cùng với đó, giá vốn giảm 11% xuống 2.631 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 138% so với cùng kỳ, đạt 253 tỷ đồng.

Nhiệt điện Hải phòng giải trình nguyên nhân do giá than giảm dẫn đến giá Pc giảm làm giảm doanh thu, lãi gửi tiền quý 3/2023 giảm, các khoản thu nhập khác trong báo cáo bị điều chỉnh giảm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy doanh thu giảm nhưng giá than giảm dẫn đến chi phí nhiên liệu giảm, Nhiệt điện Hải Phòng cũng không trích trước chi phí sửa chữa lớn trong quý 3/2023 nên lợi nhuận sau thuế đạt 191,5 tỷ đồng, cao hơn 151 tỷ đồng (tăng 372%) so với cùng kỳ 2022 chỉ đạt 40,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu đạt mức 8.822 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 8%, đạt gần 561 tỷ đồng.

Năm 2023, Nhiệt điện Hải Phòng đã đề ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 13.297 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 565 tỷ đồng lần lượt tăng 26% và giảm 5% so với kế hoạch triển khai năm 2022. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 66% mục tiêu doanh thu và hơn 94% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, Tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 7.991 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Nợ phải trả ở mức 1.687 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 99%. Hết quý 3, Nhiệt điện Hải Phòng đã xử lý hết các khoản nợ dài hạn đầu năm. Vốn chủ sở hữu chiếm chủ yếu trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp ở mức 6.304 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm.

HND.jpg
Thị giá cổ phiếu HND thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HND chốt phiên ngày 17/10 ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu, tăng 20,8% so với thị giá đầu năm. Giá trị vốn hóa của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 7.350 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm