Doanh thu tăng đột biến, Tập đoàn Đầu tư I.P.A lãi 189 tỷ đồng trong quý 4/2023

Trong quý 4/2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh đạt 137 tỷ đồng, tăng 87% và lợi nhuận sau thuế đạt 187 tỷ đồng, trong khi quý cùng kỳ âm hơn 182 tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 và lũy kế cả năm 2023.

Cụ thể, trong quý 4/2023, doanh thu của Tập đoàn Đầu tư I.P.A đạt 137 tỷ đồng, tăng 87% so với quý cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 164%, lên mức 93,6 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng 67%, ở mức 2,7 tỷ đồng.

Trong quý này, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 4%, ghi nhận ở mức 77,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán tài chính giảm mạnh xuống mức 96,9 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức 17,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 70% và 13% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 189 tỷ đồng, trong khi quý cùng kỳ âm 182 tỷ đồng.

Tập đoàn Đầu tư I.P.A cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 của doanh nghiệp tăng 373 tỷ đồng so với cùng kỳ là do kết quả kinh doanh từ các công ty con và liên kết kỳ này tăng so với kỳ trước.

Lũy kế cả năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 347 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 347 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 339 tỷ đồng, tăng lần lượt 339% và 154% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng (lợi nhuận dự kiến tăng 337,7% so với thực hiện trong năm 2022). Như vậy, kết thúc năm 2023, doanh nghiệp đã hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang dừng ở mức 8.833 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên mức 4.768 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 3.664 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 1.103 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2024-02-01-155750-5855.png
Cổ phiếu IPA trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 1/2 cổ phiếu IPA của Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang giao dịch ở mức 15.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 3.250 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm