Đồng Nai: Xử lý các vướng mắc về đất giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

Đồng Nai: Xử lý các vướng mắc về đất giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Tổ công tác thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành và UBND huyện Long Thành khẩn trương xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất giấy tay tại dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để xử lý các vướng mắc về đất giấy tay, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, qua 3 tháng được thành lập, cho đến nay, Tổ công tác vẫn chưa đề xuất được phương án xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đất giấy tay. Việc thực hiện báo cáo tiến độ xử lý các trường hợp đất giấy tay của Tổ công tác với UBND tỉnh cũng chưa cụ thể.

Do đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Tổ công tác phải có đề xuất bằng văn bản về hướng xử lý gửi UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Quảng cáo

Riêng, đối với diện tích đất công, đất cơ quan, tổ chức chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2022. UBND H.Long Thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân để bàn giao đúng tiến độ mà Chính phủ đã yêu cầu.

Được biết, theo báo cáo của UBND H.Long Thành, đối với toàn bộ dự án sân bay Long Thành, đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 5,4 ngàn trường hợp (toàn dự án có hơn 6,9 ngàn trường hợp) với diện tích gần 2,4 ngàn ha (tổng diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong toàn bộ dự án là hơn 2,9 ngàn ha); tổng số tiền đã được phê duyệt là hơn 11,6 ngàn tỷ đồng.

Hiện nay, H.Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 5 ngàn trường hợp với tổng số tiền đã chi trả hơn 11,2 ngàn tỷ đồng.

Riêng, đối với khu vực 2.532ha gồm 1.810ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722ha khu vực dự trữ đất dôi dư, UBND H.Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ diện tích khu vực này vào cuối tháng 3-2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022. Theo đó, tỉnh bổ sung 95 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là gần 650 ha.

Thứ năm, 19/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia