Dragon Capital mua vào hơn 1.7 triệu cổ phiếu DXG sau khi tạo đáy

Nhóm quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua vào hơn 1.7 triệu cp CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) trong ngày 21/06, nâng tỷ lệ sở hữu từ 20.95% lên 21.23%.
Dragon Capital mua vào hơn 1.7 triệu cổ phiếu DXG sau khi tạo đáy

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày giao dịch là 18.450 đồng/cp, Dragon Capital đã chi khoảng 31,7 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trước đó, trong tháng 3, Dragon Capital đã bán ròng tổng cộng 6,7 triệu cổ phiếu DXG tại vùng giá đỉnh trước khi cổ phiếu bắt đầu lao dốc từ cuối tháng 3. Sang đến tháng 4, Dragon Capital lại quay lại mua ròng tổng cộng 6,4 triệu cổ phiếu DXG.

Ngoài quỹ ngoại, từ ngày 27/04 - 20/05, ông Lương Trí Thìn hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh, mức giá giao dịch trung bình của DXG giai đoạn này là 31.500 đồng/cổ phiếu. Trước đó, từ ngày 28/02 - 18/03, ông Lương Trí Thìn đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu DXG.

Kết thúc quý 1/2022, DXG ghi nhận doanh thu giảm 39% so với cùng kỳ, xuống 1.792 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm gần 55% so với quý 1/2021. Sau khi trừ chi phí, tập đoàn lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đến 630 tỷ đồng.

Theo giải trình công ty, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 thấp hơn cùng kỳ là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào cuối năm 2021 khiến hoạt động kinh doanh của Công ty bị gián đoạn, dẫn đến tiến độ ghi nhận doanh thu từ các dự án do Tập đoàn triển khai chậm hơn dự kiến. Trong khi đó, công ty ghi nhận doanh thu, lợi nhuận cao đột biến trong quý 1/2021 nhờ bàn giao các sản phẩm đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020.

Năm 2022, Đất Xanh Group đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 21% so với năm trước. Với kết quả đạt được quý đầu năm, tập đoàn mới thực hiện được 16% kế hoạch doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Có thể bạn quan tâm