BYD

15:15, 12/09/2022

Đây cũng là nhà máy sản xuất xe điện bên ngoài Trung Quốc đầu tiên của BYD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia