kinh doanh thua lỗ

11:27, 25/07/2020

Mới chỉ bắt đầu mùa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 nhưng khá nhiều khoản lỗ lớn đã được công bố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia