kinh doanh thua lỗ

08:10, 09/05/2022

Nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đã đăng ký bán 4,5 triệu cổ phiếu G36 của Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) từ ngày 10/05 - 08/06/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia