Nga

10:16, 11/11/2021

Bộ trưởng Bộ Y tế Olivier Veran cho biết nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với sự bắt đầu của làn sóng Covid-19 thứ năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia