Nissan

11:01, 23/02/2022

Hàng triệu phương tiện ở Mỹ, bao gồm Tesla, Audi, Honda và Nissan, sẽ mất một số tính năng khẩn cấp và tiện lợi khi hàng loạt dịch vụ viễn thông lớn vô hiệu hóa mạng 3G của họ trong năm nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia