phát hành trái phiếu

Thứ tư lúc 12:07

Vietjet Air vừa thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh vẫn đang “gánh” 10.650 tỷ đồng trái phiếu cuối tháng 3/2023.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia