phát hành trái phiếu

Hôm qua, lúc 16:17

Mục đích Anh ngữ Apax phát hành số trái phiếu này là để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia