phát hành trái phiếu

17:26, 21/07/2022

Theo thống kê của Chứng khoán VnDirect, lượng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong quý III/2022 gấp gần 2,7 lần quý II và gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia