Volkswagen

09:40, 19/09/2022

Volkswagen đang nhắm mục tiêu định giá 70,1 tỷ USD đến 75,1 tỷ USD cho thương hiệu xe thể thao hạng sang Porsche.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia