Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi nợ thành vốn cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai

Tổng số cổ phần mà Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ sau khi chuyển đổi là 165,7 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ sở hữu 85% vốn tại Chăn nuôi Gia Lai…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi nợ thành vốn cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai
Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi nợ thành vốn cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai

Mới đây, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Số lượng đăng ký mua là hơn 77,7 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai và Chăn nuôi Gia Lai để chuyển đổi số dư nợ vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển đổi là hơn 77,7 triệu đơn vị.

Như vậy, tổng số cổ phần mà Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ sau khi chuyển đổi là 165,7 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ sở hữu 85% vốn tại Chăn nuôi Gia Lai.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai cũng thông qua việc chuyển đổi dư nợ cho vay và nợ phải thu từ Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần. Theo đó, 5.865 tỷ đồng dư nợ đã được chuyển đổi thành 586,5 triệu cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Được biết, Chăn nuôi Gia Lai được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ 6.663 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính là chăn nuôi bò thịt và bò sữa.

Vào tháng 12/2023, Chăn nuôi Gia Lai đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ cổ đông của Chăn nuôi Gia Lai để thành lập một công ty cổ phần mới mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

Theo đó, công ty được tách ra là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp, có địa chỉ tại 859 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau khi hoàn tất thủ tục, Nông nghiệp Kon Thụp trở thành công ty con của Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ sở hữu 88,03% vốn điều lệ (bằng tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tại Chăn nuôi Gia Lai) kể từ ngày 28/12/2023.

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.899 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 341,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 324,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,3% và 12,1% so với cùng kỳ quý 3/2022.

Theo giải trình của tập đoàn, doanh thu trong quý 3/2023 tăng so với cùng kỳ do doanh thu bán trái cây, doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ, doanh thu bán bò tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai thu về hơn 5.034 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 20,4%, xuống mức 709,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 21.496 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt hơn 6.393 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 15.102 tỷ đồng. Nợ phải trả là 15.952 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 10.409 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn tính đến hết quý 3/2023 đạt hơn 5.543 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2024-01-11-luc-105542-7651.png
Thị giá cổ phiếu HAG trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 11/1, cổ phiếu HAG đang giao dịch quanh mức 14.150 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt hơn 13.122 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm