HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 của công ty âm 3.341,01 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022…
Cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, HOSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 740/QĐ- SGDHCM ngày 7/10/2022 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 của công ty âm 3.341,01 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 4/2021, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 28/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 là số âm.

Đến tháng 10/2022, cổ phiếu HAG bị HOSE chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 11/10/2022. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế năm 2021 của HAG đạt 203,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 là âm 4.467,1 tỷ đồng, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HAG đạt 19.951 tỷ đồng, tăng 8% so với mức 18.439 tỷ đồng so với ngày cuối năm 2021, tổng nợ của Hoàng Anh Gia Lai ở mức 14.710 tỷ đồng, tăng 6%.

Doanh thu quý 4/2022 của HAG đạt 1.609,83 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận đạt 289,73 tỷ đồng 103% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu của HAG đạt 5.110,78 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng đạt 1.128,75 tỷ đồng tăng hơn 5 lần so với năm trước.

cổ phiếu
Diễn biến giá cổ phiếu HAG thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HAG đang giao dịch ở mức 7.730 đồng/cổ phiếu ngày 6/4/2023, giảm 45% so với mức đỉnh hồi tháng 9/2022. Thị giá vốn hóa trên thị trường đạt 7.196,6 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm