Khai sai thuế, QCC bị phạt và truy thu hơn 500 triệu đồng

Cục thuế tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định xử phạt hơn 500 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông về hành vi vi phạm hành chính về thuế...
Khai sai thuế, QCC bị phạt và truy thu hơn 500 triệu đồng

Theo quyết định từ cơ quan thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (mã chứng khoán: QCC) đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Cụ thể, Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với thuế giá trị gia tăng tương ứng với giá trị nguyên vật liệu vượt định mức, nguyên vật liệu tồn kho bị thiếu không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, công ty cũng chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra tương ứng với doanh thu bất động sản kê khai thiếu, giá bán đất thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Với hành vi khai trên, công ty bị truy thu số tiền là 67,1 triệu đồng.

Đồng thời, công ty kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí nguyên vật liệu vượt định mức, chi phí nhân công không đảm bảo chứng từ quy định, hoàn nhập dự phòng không đúng quy định. Bên cạnh đó, công ty  kê Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông khai thiếu doanh thu bất động sản. Với những sai phạm nêu trên, công ty bị truy thu số tiền là 282 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông bị xử phạt hành chính gần 70 triệu đồng, tiền nộp chậm là 82 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền nộp chậm mà công ty phải nộp là 502 triệu đồng. 

Cục thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt, nộp số tiền thiếu, tiền phạt, tiền khắc phục hậu quả vào Kho bạc Nhà nước. Nếu quá thời hạn trên công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu của công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đạt gần 43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 1,3 tỷ đồng; lần lượt tăng 57,2% và 58,7% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/12/2023, công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ghi nhận tổng tài sản hơn 38 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. 

Sang năm 2023, công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh gần như ngang bằng với 2022. Để đạt kế hoạch đã đề ra, công ty tiếp tục tập trung công tác đấu thầu, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới như: lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Hồi đầu tháng 3/2023, cổ phiếu QCC bị đưa vào diện cảnh báo. Nguyên nhân là do Báo cáo tài chính năm của công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. 

Theo kiểm toán nêu, một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định. Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là gần 1,5 tỷ đồng. 

Công ty cũng đã có giải trình về phương án xử lý và khắc phục. Cụ thể, đối với các tổ chức còn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực để thu hồi các khoản nợ. Ngoài ra công ty sẽ tiến hành xử lý dần và phân bổ theo lộ trình các khoản công nợ không có khả năng thu hồi.

công ty QCC
 Diễn biến cổ phiếu QCC trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu QCC đang ghi nhận tại mức 9.100 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa trên thị trường đạt khoảng 12,37 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm