Lợi nhuận sau thuế quý 2 PVS giảm 15,6%

Kết thúc quý 2/2017, lợi nhuận sau thuế PVS đạt 374,3 tỷ đồng giảm 15,6% so với cùng kỳ 2016.
Lợi nhuận sau thuế quý 2 PVS giảm 15,6%

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017.

Theo đó, doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ đạt  4.371 tỷ đồng.  Doanh thu giảm nhưng giá vốn cũng giảm mạnh giúp lãi gộp PVS tăng 17,6% so với quý 2/2016, đạt 390,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, PVS ghi nhận 8,4 tỷ đồng thu nhập khác, giảm mạnh so với con số 104,5 tỷ đồng của quý II/2016 (ghi nhận từ hoàn nhập dự phòng các dự án).

Kết quả, quý 2, PVS đạt 374,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận thu về cổ đông công ty mẹ là 317,6 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS đạt 7.746 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 787,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1.204 đồng (cùng kỳ đạt 1.403 đồng).

Năm 2017, PVS đặt mục tiêu 13.000 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế (thấp hơn 34,7% lợi nhuận thực hiện 2016).

Với kết quả đạt được, 6 tháng 2017, PVS đã hoàn thành 59,6% mục tiêu doanh thu và vượt 12,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

>> Quý 2 lợi nhuận PXS sụt giảm 65,8 %, chỉ đạt 13,5 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm