Nam A Bank chốt ngày phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 10.580 tỷ đồng

Nam A Bank vừa công bố thông tin về việc phát hành hơn 211 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ của ngân hàng từ mức 8.464 tỷ đồng lên mức 10.580 tỷ đồng.
Nam A Bank

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank – mã chứng khoán: NAB) sẽ phát hành hơn 211 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000/cổ phiếu, nhằm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:25, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.

Đối tượng được nhận cổ phiếu trong đợt này là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trong đợt này là ngày 7/7/2023.

Theo Nam A Bank, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022.

Nhìn lại kết quả kinh doanh trong quý 1/2023, Nam A Bank có quý khởi đầu khá khởi sắc, tổng doanh thu đạt 984,4 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 41,5% so với cùng kỳ, đạt trên 1.554 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Nam A Bank có lợi nhuận trước thuế ở mức 763,3 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ở mức 609,3 tỷ đồng, tăng trưởng 18,1%.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Nam A Bank tăng hơn 9% so với giai đoạn cuối năm 2022, lên mức 194.371 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gấp 2 lần đầu năm, đạt 4.070 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 31%, đạt 30.359 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 7%, đạt 128.130 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại Nam A Bank trong quý 1/2023 tăng 10, đạt 137.560 tỷ đồng.

Nam A Bank
Kết thúc phiên sáng ngày 23/6, cổ phiếu NAB tăng 0,98% lên mức 10.300 đồng/ cổ phiếu

Năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế 763,3 tỷ đồng Nam A Bank đã hoàn thành 29,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm 2022.

Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022 đồng thời đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên sáng ngày 23/6, cổ phiếu NAB dao động quanh mức giá 13.700 đồng/ cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm