Quý 2/2023, Sonadezi Long Bình đạt 41 tỷ lãi ròng - cao nhất từ khi niêm yết

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023 với quý có lãi ròng cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn HNX.

Kết thúc quý 2/2023, Sonadezi Long Bình ghi nhận 105 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022; 3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 17%. Trong cơ cấu doanh thu, 61% doanh thu chính đến từ cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng hơn 64 tỷ đồng; còn lại đến từ doanh thu kinh doanh nước hơn 19 tỷ đồng; doanh thu cho thuê nhà xưởng, văn phòng và nhà máy xử lý nước thải, hoạt động khác 9,4 tỷ đồng; doanh thu góp vốn kho ICD 12,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 51 tỷ đồng, tăng 8%. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 49% cùng kỳ xuống 48%. Sonadezi Long Bình ghi nhận quý có lợi nhuận gộp cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn HNX năm 2019 đến nay.

Đáng chú ý, chi phí tài chính của Sonadezi Long Bình tăng 34% so với cùng kỳ, gần 230 triệu đồng (chủ yếu là lãi vay). Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15%, ghi nhận hơn 5 tỷ đồng và doanh nghiệp không phát sinh chi phí bán hàng trong khi cùng kỳ là hơn 12 triệu đồng. Do đó, Sonadezi Long Bình báo lãi ròng hơn 41 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Đây là quý có lãi ròng cao nhất từ khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX.

Luỹ kế 6 tháng, Sonadezi Long Bình đạt gần 194 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế gần 69 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 9% so với cùng kỳ.

Cho năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Sonadezi Long Bình với gần 390 tỷ đồng doanh thu và 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 6% và 4% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%.

Như vậy, sau nửa năm, Sonadezi Long Bình đã đi được 50% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Sonadezi Long Bình đạt 1.447 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dài hạn ghi nhận 435 tỷ đồng, chiếm 30,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 331 tỷ đồng, chiếm 22,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 40 tỷ đồng, chiếm 2,8% tổng tài sản.

Tại thời điểm cuối quý 2/2023, nợ phải trả của Sonadezi Long Bình ghi nhận 814 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, chiếm một nữa tổng nguồn vốn. Trong đó, chiếm 21% là nợ ngắn hạn với 174 tỷ đồng; 640 tỷ đồng nợ dài hạn với phần lớn là doanh thu chưa thực hiện dài hạn 583 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 49 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận 213 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng 23% so với đầu năm.

Sonadezi Long Bình
Diễn biến thị giá cổ phiếu SZB trong thời gian qua

Ở một diễn biến khác, mới đây, Sonadezi Long Bình thông báo sẽ trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/07.

Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ thực hiện 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng, ước tính Sonadezi Long Bình cần chi 54 tỷ đồng để trả đợt cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến 17/8.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, Sonadezi Long Bình đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Như vậy, dự kiến Sonadezi Long Bình cần chi khoảng 90 tỷ đồng cho 2 đợt cổ tức 2022 với tổng tỷ lệ 30%.

Trên thị trường chứng khoán, cuối phiên 18/7, cổ phiếu SZB giao dịch ở vùng giáo 30.800 đồng/cổ phiếu, so với hồi đầu năm thị giá tăng gần 15%.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm