Sau một thời gian "về" Vinamilk, Mộc Châu Milk trình chia cổ tức 2021 tỷ lệ 25%"

Cuối tháng 3 này, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (MCK: MCM) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 25/2/2022.
Sau một thời gian "về" Vinamilk, Mộc Châu Milk trình chia cổ tức 2021 tỷ lệ 25%"

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT Mộc Châu Milk (MCK: MCM) trình kế hoạch doanh thu thuần tăng 6,7% lên 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 7,6% lên 343,5 tỷ đồng. Đồng thời chính sách cổ tức năm 2022 sẽ là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2021, báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần năm 2021 tăng 3,6% so với năm 2020, đạt 2.926 tỷ đồng và hoàn thành 95,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13,7% lên mức 319,1 tỷ đồng, vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (318,5 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2021 Giống bò sữa Mộc Châu còn hơn 179 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Với kết quả này, HĐQT đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%, tương đương với mức thanh toán 275 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% vào cuối năm trước. Kế hoạch chia cổ tức còn lại được ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và chi trả.

Năm 2022, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu đạt 3.122 tỷ đồng tổng doanh thu thuần. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2021.

Có thể bạn quan tâm