Sau Năm Bảy Bảy, CII muốn thoái tiếp vốn tại một công ty con

Sau Năm Bảy Bảy, CII muốn thoái tiếp vốn tại một công ty con

Sau 6 lần liên tiếp thoái vốn tại Năm Bảy Bảy từ cuối năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) muốn thoái tiếp vốn khỏi Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận việc thoái vốn tại Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn (HoSE: SII)

Phương án thoái vốn cụ thể hiện chưa được CII công bố. Những vấn đề liên quan được HĐQT ủy quyền cho ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CII quyết định.

Quảng cáo

Được biết, SII là công ty do CII nắm 50,61% cổ phần, tương đương nắm giữ 32,65 triệu cổ phiếu. SII tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi là đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước; dịch vụ kỹ thuật môi trường nước; phát triển dịch vụ vận hành, bảo trì (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước. Công ty lỗ 2 năm liên tiếp với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và 2021 lần lượt là âm hơn 73 tỷ đồng và âm gần 105 tỷ đồng.

Nếu CII thoái toàn bộ vốn tại SII, tạm tính theo thị giá cổ phiếu tại ngày 22/3, thì số tiền thu về có thể khoảng hơn 550 tỷ đồng. Liệu ddaay có phải động thái hỗ trợ tài chính của CII khi công ty này báo lỗ và bị UBCK thông báo cắt margin trên sàn HoSE. 

Trước đó, CII cũng đã nhiều lần thực hiện bán cổ phần công ty con, cụ thể là NBB. Với 6 lần thoái vốn liên tuc, CII đã giảm sở hữu từ 87,94% về chỉ còn 49% vốn điều lệ tại NBB. Theo kế hoạch của CII, công ty này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB để chuyển từ công ty con sang công ty liên kết.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kể từ cuối tháng 2/2023 đến nay, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có tổng cộng 11 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 219 tỷ đồng.

Thứ sáu, 02/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia